เกี่ยวกับการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่น(タイ語)

หน่วยงานการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร

“หน่วยงานการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท​ เติร์ดเวย์เจแปน จำกัด เป็นหน่วยงานดำเนินกิจกรรมการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้สำหรับชาวต่างชาติเป็นหลัก

ทางบริษัทนำเสนอการบริการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนบทความทางวิชาการหรือบทความทางด้านธุรกิจเป็นภาษาญี่ปุ่นในราคาย่อมเยา

ด้วยการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพนี้ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นของผู้ใช้บริการ

ทางบริษัทมีผลงานในด้านการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นในบทความทางวิชาการต่างๆของนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย นักวิจัยต่างๆอย่างมากมาย อาทิ งานวิทยานิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยานิพนธ์นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น

ตั้งแต่บริษัทเริ่มกิจการการให้บริการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นนี้ หน่วยงานนี้ก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการมาอย่างประจำและต่อเนื่องเป็นอย่างยิ่ง

ทางบริษัทยินดีให้บริการทั้งบทความขนาดยาวและบทความขนาดสั้น

マスコットキャラクター 添くん

เกี่ยวกับการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่น

บทความที่ต้องการการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นนั้น ตามหลักการ จะรับเป็นไฟล์เอกสาร Word และการส่งมอบสินค้าก็จะส่งมอบเป็นไฟล์เอกสาร Word เช่นกัน  ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการใช้บริการในรูปแบบเอกสารอื่นๆ  กรุณาสอบถามทางบริษัทได้

กรณีที่เป็นไฟล์เอกสาร Word  ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความ ผู้ตรวจทานแก้ไขจะทำการเก็บบันทึกประวัติการแก้ไขต่างๆไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับเดิมได้อย่างง่ายดาย

ในการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้ตรวจทานแก้ไขจะดำเนินการตามนโยบายรักษาเนื้อความตามต้นฉบับเดิมให้มากที่สุด  โดยจะตรวจสอบแก้ไขไวยากรณ์ที่ผิด ปรับเปลี่ยนสำนวนที่ไม่เป็นธรรมชาติ แก้ไขคำศัพท์ให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นบทความที่มีลักษณะเหมือนบทความที่เขียนขึ้นโดยคนญี่ปุ่น

การขอรับบริการการตรวจทานแก้ไขจากผู้ใช้บริการนี้ ทางบริษัทจะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามแต่อย่างใด

นอกเหนือจากนั้น บทความที่ต้องการให้ตรวจทานแก้ไขนี้ หลังจากที่ตรวจทานแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งมอบลิขสิทธิ์ในบทความนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ กล่าวคือ บริษัท และผู้ตรวจทานแก้ไขบทความจะไม่มีสิทธิอันใดในบทความนั้นๆ

อัตราการให้บริการตรวจทานแก้ไข

เพื่อให้ระบบอัตราค่าบริการการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่าย บริษัทจึงใช้มาตรฐานจำนวนตัวอักษรในไฟล์เอกสาร Word เป็นตัวกำหนด

อัตราค่าบริการอยู่ที่ 2 เยน ต่อ 1ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น บทความที่มีจำนวนตัวอักษร 5,000 ตัว ค่าบริการจะอยู่ที่ 10,000 เยน (ไม่รวมภาษีผู้บริโภค)

อัตราการให้บริการขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500 ตัวอักษร หรือ 1,000 เยน (ไม่รวมภาษีผู้บริโภค)  ดังนั้น ในกรณีที่บทความมีจำนวนตัวอักษรน้อยกว่า 500 ตัว ค่าบริการจะอยู่ที่ 1,000 เยน (ไม่รวมภาษีผู้บริโภค)  เช่นกัน

ขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการ

ขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการมีดังต่อไปนี้

1.  กรณีที่ต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อผ่านทาง “แบบฟอร์มการขอใช้บริการ” ตามนี้

2.  กรุณาแนบไฟล์เอกสารบทความที่ต้องการให้ตรวจทานแก้ไขผ่านทาง “แบบฟอร์มการขอใช้บริการ” หรือแนบเอกสารทางอีเมล   จากนั้นทางบริษัทจะติดต่อใบเสนอราคาให้ทางอีเมล

3.  หากลูกค้ายินยอมรับข้อเสนอตามใบเสนอราคานั้น กรุณาชำระค่าบริการ (โดยการโอนเงินทางธนาคาร หรือผ่านบัตรเครดิต)

4.  การขอรับบริการจะเป็นผลอย่างเป็นทางการเมื่อทางบริษัทได้รับชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว   สำหรับการส่งมอบสินค้า จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์  กรณีที่ลูกค้าต้องการการส่งมอบสินค้าอย่างเร่งด่วน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า

* สำหรับหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ  หากลูกค้าประสงค์ชำระค่าบริการด้วยค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ  สามารถชำระค่าบริการหลังจากรับมอบสินค้าได้  กรณีนี้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นต่างๆล่วงหน้า (ใบเสนอราคา, ใบเรียกเก็บเงิน เป็นต้น)​

5. ผู้รับผิดชอบการตรวจทานแก้ไขเฉพาะทางจะดำเนินการตรวจทานแก้ไข  และส่งมอบสินค้าให้เมื่อทำการตรวจทานแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

* หลังจากที่เสร็จสิ้นการรับมอบสินค้าแล้ว  หากลูกค้ามีข้อสงสัยอันใด  สามารถสอบถามทางบริษัทได้ทุกเมื่อ

ทางบริษัทรับให้บริการเป็นภาษาไทยได้เช่นกัน

ในการติดต่อขอใช้บริการการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่น ลูกค้าสามารถขอรับการติดต่อเป็นภาษาไทยทางอีเมล ฯลฯ ได้ โดยผ่านการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย  ในกรณีนี้ จะมีค่าบริการเพิ่มจากค่าบริการการตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาญี่ปุ่นอีก 3000 เยน

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อเป็นภาษาไทย กรุณาคลิ๊กที่นี่

ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่มีบริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น